ما در حال حاضر ۲ واحد درسی‌ آنلاین به فارسی به منظور کمک به روزنامه نگاران و کسانی‌ که در زمینه ارتباطات فعالیت میکنند ارائه می‌کنیم تا از این رو بتوانند مهارت‌های حرفه‌ای خود را بهبود بخشند. محتوای این واحد توسط متخصصانِ حرفه‌ای بین‌المللی و رسانه‌ آماده شده است.

این دو واحدِ درسی‌ عبارتند از:

  • گزرشگری مسئول – این واحد درسی‌ اساس گزارشگری بیطرفی از ابتدا تا مصاحبه و اخلاق روزنامه نگاری پژوهشی و ایمنی در موقعیت‌های خطرناک را شامل می‌‌شود. این واحد درسی‌ خصوصا برای روزنامه نگارانی تهیه شده که فرصت شرکت در آموزش‌های رسمی‌ را نیافته اند.
  • رسانه‌ به عنوان ابزاری برای تغییر – چگونه رسانه‌ میتواند تغییر رفتاری مثبت را با بهره گیری از ساختار هایی نظیر درام، مستند و آگاهی‌‌های عمومی‌ ترغیب کند. این واحد درسی‌ برای کسانی‌ تهیه شده که از پیش با رسانه‌‌های مختلف فعالیت کرده و یا سازمان هایی که توانایی بالقوه استفاده از رسانه‌ برای تغییر را در نظر میی گیرند.

این دوره‌ها میتوانند توسط هر کسی‌ که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی‌ داشته و بتواند ۶ تا ۱۰ ساعت از زمانش را برای تکمیل آن صرف کند، انجام شوند. این دوره همچنین چندین تمرینِ تخصصی دارد که توسط روزنامه نگاران با تجربه ارزیابی خواهند شد.

ما امیدواریم بتوانیم متقاضیان را با روزنامه نگارانی با تجربه در ارتباط قرار دهیم تا از این راه بتوانند نصایح حرفه‌ای و کمک بیشتری در این زمینه دریافت کنند.

این دوره‌ها برای متقاضیان هزینه‌ای در بر ندارد اما بهتر است علاقه مندی خود را هر چه سریع تر به ما اطلاع دهید. جنسیت و عقاید نژادی و سیاسی افراد در انتخاب آنها تأثیری نخواهد داشت.

متقاضیان باید دارای دانش فارسی و یا انگلیسی‌ بوده و خلاصه‌ای از مهارت‌ها و تجربیات حرفی‌ خود را به آدرس ایمیل responsible.reporters@gmail.com ارسال کنند.

ما متوجه هستیم که برخی‌ از روزنامه نگاران ترجیح میدهند بدون نام و یا با نام مستعار در این دوره شرکت کنند که مانعی ندارد. تنها باید بتوانند ایمیل آدرسی را برای ما بفرستند که بتوان توسط آن، متقاضی را بر روی سیستم ثبت نام کرد.

Share →